معرفی سمنگان ترابر

شبکه معدن ایران مجموعه­ای است که به همت فارغ­التحصیلان مهندسی معدن دانشگاه تهران و صنعتی امیرکبیر و به منظور برقراری ارتباط موثر مابین شرکت­ها، نهادهای متولی امر و متخصصین حوزه معدن و صنایع معدنی کشور شکل گرفته است. نیاز مبرم فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی به زیرساخت‏های و لزوم تهیه ارکان پایه، توسط متخصصین و کارشناسان همین حوزه، دست اندرکاران شبکه معدن را بر آن داشت تا با تشکیل این مجموعه نسبت به تهیه و انتشار اطلاعات پایه معدن و صنایع معدنی اقدام نمایند. حوزه مخاطبین شبکه معدن ایران کارفرمایان، مشاورین، پیمانکاران و تامین­کنندگان مرتبط با معدن و صنایع معدنی می­باشند، از این رو حضور نهادهای تخصصی صنفی و علمی و مشاوره، مشارکت و حمایت ایشان بخش عمده­ای از سیاست­گزاری این مجموعه می­باشد. در این راستا و با توجه به استراتژی و شرح فعالیت و وظایف خانه معدن ایران، شبکه معدن ایران سعی نموده به عنوان ب...

پروژه های ما
 احداث کارخانه راهسازی

احداث کارخانه راهسازی

احداث کارخانه سمنگان ترابر ایرانیان

احداث کارخانه سمنگان ترابر ایرانیان

 احداث کارخانه راهسازی

احداث کارخانه راهسازی

احداث کارخانه سمنگان ترابر ایرانیان*

احداث کارخانه سمنگان ترابر ایرانیان*

 احداث کارخانه راهسازی

احداث کارخانه راهسازی

احداث کارخانه سمنگان ترابر ایرانیان

احداث کارخانه سمنگان ترابر ایرانیان