تماس با شرکت سمنگان ترابر ایرانیان

چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟

دفتر مرکزی
  • آدرس : کرمان، سیرجان، بلوار ولایت ابتدای بلوار گلستان روبروی خوابگاه دانشگاه صنعتی سیرجان
  • کد پستی : 7816869538
  • تلفن : 42340177-034
  • فاکس : 42340177-034
  • پست الکترونیک : samangantarabar@gmail.com

 

فرم ارسال پیشنهادات ، انتقادات