خط مشی اخلاقی سمنگان ترابر ایرانیان

خط مشی اخلاقی سمنگان ترابر ایرانیان

خط‌ مشی اخلاقی شرکت سمنگان ترابر ایرانیان در رقابت

ما به رقابت برد ، برد با رقبا بر اساس حفظ حقوق طرفین، باورمندیم و از هرگونه ضرررسانی به رقبا در تمامی فعالیت‌های حرفه‌ای همچون مذاکرات تجاری، تبلیغات و… می پرهیزیم.

احترام به کرامت انسانی رقبا و حفظ آن ؛ پرهیز از بد گفتاری نسبت به رقبا ، مرام اخلاقی ما است.

تلاش در جهت توسعه فرهنگ رقابتی کردن محیط کسب‏ و کار و اجتناب از هر فعل رقابت‏ گریز، تعهد حرفه‌ای و اخلاقی ما است.

تلاش برای به دست آوردن جایگاه مرجع در صنعت، مادامی که بر شایستگی حرفه‌ای باشد، محیط رقابتی را رونق می‏دهد

پای‏بندی به شفافیت و قانون‌پذیری و پرهیز از هرگونه ارتباط با منابع انسانی رقبا، اساس تعامل حرفه‌ای ما با رقبا است.

حفظ حریم شخصی رقبا، پرهیز از دستیابی به اطلاعات محرمانه آنان و صیانت از اسرار آنان در چارچوب قوانین ، خصلت ما است.

رفتار غیراخلاقی را با تعهد اخلاقی پاسخ می‌دهیم و می دانیم مدارا در جهت هم ‏افزایی به منظور ایجاد ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و مدیریت بحران در جهت حفظ منافع ملی و حقوق مشتریان می باشد ؛ تشویق رقبا به رعایت اخلاق حرفه‌ای و یاری نمودن آنها در ارتقاء سلامت اخلاقی مرام ما است.

قانون ‌مندی و احترام به تعهدات دوجانبه و مواجهه صادقانه، صریح و شفاف با رقبا ، خصلت سازمانی ما است.

خط مشی اخلاقی شرکت سمنگان ترابر ایرانیان در قبال شهروندان و منافع ملی

رعایت حسن هم جواری و احترام به حقوق همسایه‏ ها، مانند حق حریم خصوصی، حفظ آسایش و آرامش روانی، حساسیت نسبت به منافع مالی و معنوی همسایه‌ها و امانت داری نسبت به اموال آنان، رازداری و پاسخگویی در قبال آنان اساس تعامل ما با همسایه‏ ها است.

منافع ملی و آسایش شهروندان، محور اصلی فعالیت‌های حرفه‌ای ما به هنگام مشارکت در اشتغال‏ آفرینی  و ارائه خدمات است. رعایت عدالت اجتماعی در ارائه فرصت‏ های اشتغال و ایجاد فرصت بهره‏ مندی شهروندان از خدمات ، از مهم‌ترین ارزشهای اخلاقی شرکت است.

پیشگامی در امور معنوی و یاری رساندن به نیازمندان، به‏ ویژه در شرایط بحرانی و مشارکت در ارتقاء سطح رفاه عمومی جامعه، وظیفه اخلاقی ما است.

اعتماد به مردم، پاسخگویی در برابر انتقادها و چالش‏ های شهروندان، توجه به دیدگاه‏ های عمومی و مواجهه صادقانه و صریح با رسانه‌های جمعی مرام ما است.

مشارکت در ترویج فرهنگ نشاط، شادی، امیدواری و اخلاق شهروندی، از اصول مسئولیت‏ های اجتماعی ما است.

مشارکت در ارتقاء استانداردهای مرتبط با صنعت و

تلاش در توسعه دانش و فناوری و ارتقاء صنعت برای رهایی از هرگونه وابستگی و دستیابی به خودکفایی را ضامن عزت ملی می‌دانیم.

قانون‏ مداری را احترام به حقوق شهروندان می‌دانیم و بر حاکمیت قانون و مقررات بر همه شئون حرفه‌ای، به‏ویژه در ایفای حقوق و مطالبات ملی، تأکید می‏کنیم. همکاری صادقانه و اثربخش با سازمان‌های نظارتی را مشارکت در حفظ منافع ملی می‌دانیم.

احترام به هنجارهای اجتماعی، ارزش‏ها و شعائر الهی مرام اخلاقی ما است.

برخورداری از محیط آراسته و زیبا را به عنوان حق همسایه‏ ها و شهروندان پاس می‏داریم.

بر حمایت از مراکز دانشگاهی و نهادهای فرهنگی و مشارکت در توسعه فرهنگی کشور، تأکید می‏کنیم.

خط مشی اخلاقی شرکت سمنگان ترابر ایرانیان در قبال مستاجران و پیمان کاران

مواجهه صادقانه، صریح و همراه با احترام اصیل و متقابل با مستاجران ، سرلوحه مرام اخلاقی ما است.

انصاف در عقد قرارداد، پای‏بندی به مفاد قرارداد و پرداخت به‏ موقع مطالبات، مشی ما با مستاجران است.

خیرخواهی ، تأمین امنیت روانی، حمایت از جایگاه حرفه‌ای مستاجران ، دوری از هرگونه ضرررسانی، رعایت حریم خصوصی ، رازداری و توجه به محرمانگی اطلاعات آنان وظیفه اخلاقی ما است.

نسبت به آنچه از اموال، منابع انسانی و مالکیت معنوی مستاجران ، در اختیار ما است، امانت دار هستیم.

مستاجران و پیمان کاران ، ما را همیشه نقدپذیر خواهند یافت. اطلاع‏ یابی از دیدگاه‏ ها و انتقادهای آنان و پاسخگویی به آنها، تعهد اخلاقی ما است.

حمایت معنوی از مستاجران ، مساعدت و حسن همکاری در شرایط بحرانی و استمرار همکاری بر اساس رضایتمندی، خصلت سازمانی شرکت است.

پیمانکاران و مستاجران را در رشد اخلاق حرفه‌ای یاری خواهیم کرد.

تعامل با مستاجران را بر بیان دقیق و شفاف انتظارات و تعهدات طرفین بنا می‌نهیم.

سرعت در انجام امور مربوط به حقوق مستاجران وظیفه اخلاقی ما است.

بر ایجاد فرصت‏های اطلاع ‏رسانی و شرایط عادلانه رقابت تأکید می‏کنیم.

قدردانی از حسن همکاری مستاجران و پیمان کاران، یک ارزش اخلاقی و خداپسندانه است.

حمایت از حقوق قانونی کارکنان پیمانکاران، وظیفه انسانی ما است.

برخورداری از ناظر کاردان و منصف را حق پیمان کاران می‌دانیم و در نظارت، ارزیابی و داوری در فعالیت پیمانکاران، انصاف و ضوابط علمی و حرفه‌ای را حاکم می‌دانیم.

پیش‌بینی ‏پذیری شرکت برای مستاجران و پیمان کاران را ضامن حفظ حقوق آنان می‌دانیم.

ما به خط مشی مذکور و تعهد به بازنگری سالیانه آن اعتقاد کامل داریم و از آنجایی که موفقیت این نظام بستگی به مشارکت کلیه پرسنل شرکت دارد ، از تمامی همکاران شرکت انتظار داریم نسبت به لحاظ خط مشی شرکت در تمامی زمینه ها و فعالیت های اجرایی خود اقدام نموده و با تعهد و وجدان کاری در اجرا ، پاسداری و بهبود این نظام ، زمینه مناسبی را در جهت نیل به اهداف فوق فراهم آورند .