خط مشی اخلاقی شرکت سمنگان ترابر ایرانیان در حفظ محیط زیست

خط مشی اخلاقی شرکت سمنگان ترابر ایرانیان در حفظ محیط زیست

 

قانون‏ پذیری و پایبندی به استانداردهای زیست محیطی، استفاده از سیستم‏ های دوستدار محیط زیست و همکاری فعالانه با سازمان‌های مرتبط با محیط زیست و تلاش برای ارتقاء استانداردها، مسئولیت حرفه‌ای و اخلاقی ما است.

آموزش و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست در منابع انسانی شرکت سمنگان ترابر ایرانیان به‏ ویژه کارکنان و پیمانکاران، تشویق عمومی نسبت به فعالیت‏های زیست محیطی و ترویج فرهنگ عدم استفاده از آلایندها در محیط زیست ، وجهه اهتمام ما است.

ایجاد فضای سبز در محیط پروژه‌ها و مشارکت در توسعه ملی فضای سبز را گامی در حفظ محیط زیست می‌دانیم.

حمایت معنوی ، مالی و علمی از دوستداران طبیعت و طرفداران حفظ محیط زیست، وظیفه اخلاقی ما است.

نهادینه کردن دغدغه‌های زیست محیطی در مدیریت پروژه ، توجه به اولویت پیشگیری بر درمان در معضلات مربوط به تخریب محیط زیست و تلاش مستمر برای کاهش آلایندگی محیط زیست و سرمایه‌گذاری برای مدیریت بهینه پسامدهای روغنی، سوختی ، شیمیایی و انسانی، مشی اخلاقی ما است.

صرفه‏ جویی در استفاده از منابع و توسعه برنامه‌های بازیافت را گامی مهم در حفظ محیط زیست می‌دانیم.