سرمایه انسانی

سرمایه انسانی

آقای مجتبی خواجوئی سیرجانی، متولد سال 1368 در سیرجان، دارای مدرک کارشناسی مهندسی معماری، کارشناسی مدیریت دولتی، کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)،  دکترای مدیریت کسب و کار (DBA)؛ دارای سابقه کار در شرکت فراساختار سمنگان با سمت سرپرست اداری از سال 94 تا 96 و از سال 96 به عنوان رئیس بخش سرمایه انسانی و HSEC شرکت سمنگان ترابر ایرانیان مشغول به همکاری می باشند.