ترانسپورت سبک

ترانسپورت سبک

 

شرکت سمنگان ترابر ایرانیان با بهره گیری از پتانسیل های موجود در استان کرمان در بخش صنعت و معدن جهت انجام امور حمل و نقل شروع بکار کرده است. در این راستا با توجه به جایگاه بدست آورده در سطح استان، سعی در تثبیت ، ارتقاء و توسعه جایگاه خود در استان و بدست آوردن سهمی از بازار کشور را دارد. به همین منظور طی مطالعات صورت گرفته و کسب تجربه در ترانسپورت کارکنان شرکت کاروان صنعت خاورمیانه، تصمیم به راه اندازی واحد ترانسپورت سبک جهت ایاب و ذهاب کارکنان در سطح هلدینگ بزرگ میدکو را دارد. مدیران شرکت حمل و نقل سمنگان ترابر ایرانیان با عنایت به پرورگار متعال و حمایت هلدینگ میدکو اقدام به راه اندازی واحد حمل و نقل سبک نمایند.

اهداف

1-هدف اصلی ایجاد یک مدیریت متمرکز حمل ونقل در بازار حمل و نقل است.

2-توسعه حمل ونقل شرکت سمنگان ترابر ایرانیان وجذب بازار بیشتر از این فرصت بکر است.

3- ارائه خدمات مناسب و در خور شان کارکنان خانواده هلدینگ میدکو و درنتیجه رضایت مندی کارکنان به عنوان اصلی ترین سرمایه هلدینگ میدکو و افزایش بهره وری است.

محاصن

  • ارتقا کیفیت ایاب و ذهاب کارکنان
  • ارائه خدمات مطلوب یکپارچگی،در دسترس بودن، بالا بردن ضریب ایمنی و...
  • افزایش کارایی سیستم حمل ونقل سبک شرکت های تابعه و کاهش دغدغه های مدیران
  • دسترسی به بازار کسب درآمد بیشتر
  • افزایش رضایت مندی کارکنان
  • ایجاد هماهنگی بین شرکت های تابعه جهت کاهش بار ترافیکی درنتیجه افزایش ایمنی
  • کنترل فنی سرویس توسط واحد HSE و در نتیجه کاهش اثرات زیست محیطی

معایب یا مخاطره ها

  • افزایش قیمت لوازم یدکی وحامل های انرژی
  • سرویس های موجود و در حال ارائه خدمات