پروژه های شرکت سمنگان ترابر ایرانیان

حمل آهن اسفنجی توسعه به مجتمع بردسیر
  • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : توسعه گل گهر

میزان پیشرفت پروژه ( 99 درصد )

حمل کنسانتره از فولاد زرند ایرانیان به فولاد بوتیای ایرانیان
  • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : فولاد زرند ایرانیان

میزان پیشرفت پروژه ( 1 درصد )

حمل گندله از فولاد سیرجان ایرانیان به یزد
  • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : فولاد سیرجان ایرانیان

میزان پیشرفت پروژه ( 99 درصد )

حمل گندله از فولاد سیرجان ایرانیان به بندرعباس
  • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : فولاد سیرجان ایرانیان

میزان پیشرفت پروژه ( 63 درصد )

حمل بنتونیت به فولاد سیرجان ایرانیان، زرند، بوتیا و گل گهر
  • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : فولاد سیرجان ایرانیان

میزان پیشرفت پروژه ( 99 درصد )

حمل آهک از سیرجان به مجتمع بردسیر
  • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : شهرک صنعتی عباس پور سیرجان

میزان پیشرفت پروژه ( 99 درصد )

حمل آهک ممرادکو به مجتمع بردسیر
  • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : کارخانه تولید آهک ممرادکو

میزان پیشرفت پروژه ( 76 درصد )

حمل کنسانتره از معدن گهر زمین به فولاد بوتیای ایرانیان
  • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : معدن گهر زمین

میزان پیشرفت پروژه ( 4 درصد )

میزان پیشرفت پروژه ( 90 درصد )