احداث کارخانه راهسازی

نام طرح / پروژه: احداث کارخانه راهسازی
ظرفیت کارخانه /پروژه: 5 / 2 میلیون تن
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: کرمان، کیلومتر 17 کمربندی امام رضا (ع)، در نزدیکی روستای کاظم آباد منطقه چترود
تاریخ شروع پروژه: ۳۰ فروردين ۱۳۹۷
میزان اشتغالزایی: 1400
مشخصات مواد اولیه مورد نیاز: کنسانتره مس با خلوص 25 درصد