حمل گندله از فولاد سیرجان ایرانیان به فولاد بافت

نام طرح / پروژه: حمل گندله از فولاد سیرجان ایرانیان به فولاد بافت
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: فولاد سیرجان ایرانیان
تاریخ شروع پروژه: ۲۲ تير ۱۳۹۸