مالی

مالی

آقای محمدمهدی صادقی ، متولد 1362/9/11 ، دارای دیپلم رشته‌ی حسابداری در سال 1377 از هنرستان شهید چمران سیرجان، دارای مدرک کاردانی حسابداری و پس از اتمام دوره‌ی خدمت سربازی در سال 85 در مقطع کارشناسی حسابداری ادامه‌تحصیل داده اند.